top of page

Методи оплати, конфіденційність, договір публічної оферти, угода користувача

Методи оплати

Кредитні/дебетові картки
PAYPAL

Конфіденційність і безпека

- Купуючи наші цифрові файли, ви визнаєте, що продукт є набором STL-файлів, які можна роздрукувати особисто.  На нашому веб-сайті не продається фізичний продукт.

- Купуючи наші цифрові файли, ви визнаєте, що файли STL, які розповсюджуються, призначені лише для ОСОБИСТОГО використання, і вам заборонено використовувати їх   для КОМЕРЦІЙНИХ цілей або отримати будь-який прибуток, якщо ви не є частиною КОМЕРЦІЙНОГО Рівень ліцензії.

- Купуючи наші цифрові файли, ви визнаєте, що не маєте права поширювати ці файли STL у будь-який спосіб.

-Усі авторські права належать "Wargame3D" та Маргариті Богуш, жодні права не передаються та не передаються кінцевому користувачеві. Наші файли, проекти та зображення захищені законами про інтелектуальну власність.

- Будь-який перерозповсюдження, перепродаж, ліцензування або претензії на право власності на матеріали  "Wargame3D" і Marharyta Bohush, захищені авторським правом, вважатимуться порушенням угоди та будуть   розглядатися відповідно через судові дії.

-Якщо ви не приймаєте ці умови, не купуйте наші цифрові файли.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Богуш Маргарити Вячеславівни, далі по тексту — « Продавець », укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — « Договір », і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «wargame3d.net» (Далі - « Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* « товар » - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
* « Інтернет-магазин » - відповідно до Закону України « про електронну комерцію », засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* « Продавець » - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* « Покупець » - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* « Замовлення » - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2. Оплата може здійснюватися безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок ФОП.

5.3. Оплата може здійснюватися картами Visa, Mastercard і іншими картами, а також на картку ПриватБанку.

5.4. При не надходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права і обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за зміну ціни на товар після його замовлення, коли ціна змінюється постачальником під час відвантаження товара чи зміні курса іноземної валюти;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.wargame3d.net

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ « Про захист персональних даних ».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України « Про електронну комерцію »

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України « Про електронну комерцію ».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин « Wargame3d.net » на офіційному інтернет-сайті www,wargame3d.net, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

Адреса та Реквізити

ФОП Богуш Маргарита Вячеславівна
Україна, м.Миколаїв,
Карта Банку ПУМБ № 4314140205178582, Банк: ПАТ КБ «ПУМБ».

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN
UA313348510000000026008184610

Платник єдиного податку. Не є платником ПДВ.

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Інтернет-магазин wargame3d.net (далі Інтернет-магазин) з одного боку і замовник товарів (далі - Покупець) з іншого боку зобов'язуються дотримуватися умов цієї Угоди.

1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Оформляючи замовлення на сайті wargame3d.net Покупець погоджується з цими умовами.

1.2. Особисті дані Покупця не надаються третім особам, але зберігаються для надання послуги продажу товарів, представлених на нашому сайті. Інтернет магазин wargame3d.net  залишає за собою право використовувати цю інформацію в маркетингових цілях (аналіз даних про продажі товарів, сегментація клієнтів, аналіз відвідуваності сайту, розсилка клієнтам).

1.3. Підтверджуючи замовлення в Інтернет-магазині wargame3d.net, Покупець погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе і своїх контактних даних.

2. ПРИЙОМ І ОБРОБКА ЗАМОВЛЕНЬ

2.1. Замовлення приймаються за допомогою сайту wargame3d.net, а також за телефоном, вказаним на сайті.

2.2. Якщо замовлення зроблене за допомогою сайту в робочий час (понеділок-п'ятниця з 8.00-18.00) представник інтернет-магазину підтверджує оформлення замовлення на протязі дня. Якщо замовлення зроблене в неробочий час, вихідні або святкові дні, представник інтернет-магазину зв'яжеться з Покупцем найближчим робочий час, для уточнення наявності товару, умов оплати та доставки замовлення.

2.3. Замовлення не рахується оформленим (тільки для оплати готівкою), якщо Покупець не пройшов етап підтвердження замовлення представнику Інтернет-магазину по телефону (Покупець не відповідає на дзвінок, знаходиться поза зоною дії мережі).

3. ДОСТАВКА І ОПЛАТА

3.1. Покупець розуміє про можливість виникнення ситуації, при якій на доставку потрібно більше 3 робочих днів (відсутність вільних машин, що доставляють замовлення Інтернет-магазину, і ін.) Або доставка буде взагалі тимчасово неможлива. При цьому Інтернет магазин wargame3d.net не приймає на себе жодних зобов'язань по відшкодуванню будь-яких збитків Покупця, пов'язаних з несвоєчасною поставкою замовлення. Якщо Покупця не влаштовують терміни поставки, він має право відмовитися від замовлення.

4. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

4.1. Покупець має право відмовитися від товару після його отримання протягом 14 днів. Повернення товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки даного товару.

5. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Інтернет магазин wargame3d.net в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на цьому сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. Інтернет магазин wargame3d.net ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

6. УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Інтернет магазин wargame3d.net залишає за собою право змінювати умови даної Угоди, при цьому про всі принципові зміни в Угоді Інтернет магазин wargame3d.net зобов'язується попередити Покупця по електронній пошті, а Покупець не заперечує отримувати від Інтернет магазину повідомлення такого роду.

6.2. Інтернет магазин wargame3d.net повинен надавати у вільному доступі для Покупця умови цієї Угоди на своєму сайті.

7. ІНШЕ

7.1. Інтернет-магазин wargame3d.net залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких товарів, а також припиняти або припиняти продаж будь-яких товарів на свій власний розсуд.

Payment Methods
bottom of page